به اطلاع کلیه مشتریان محترم می‌رساند مطابق بند ۱۳ مصوبه صورتجلسه مورخ 140۱/03/08 هیأت امنای پژوهشگاه دانش‌های بنیادی، نرخ ارائه خدمات ثبت دامنه از اول اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ از قرار هر واحد برای کاربران، معادل ۱۶۰،۰۰۰ ریال   معادل ثبت و تمدید  دامنه  یک سال به مبلغ 320000 ریال و پنچ سال مبلغ  800000 ریال  می‌باشد

 

 

 2023/02/12

« برگشت