سرور پشتیبان

سرور پشتیبان

سرور پشتیبان نوعی سرور است که پشتیبان گیری از داده ها ، پرونده ها ، برنامه ها و / یا پایگاه داده را در یک سرور داخلی یا راه دور تخصصی امکان پذیر می کند. این فناوری ترکیبی از سخت افزار و نرم افزار است که خدمات ذخیره سازی و بازیابی پشتیبان را به رایانه های متصل ، سرورها یا دستگاه های مرتبط ارائه می دهد.

سفارش سرور پشتیبان

سرور پشتیبان