ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

پسوندها را بر اساس دسته بندی مرور کنید

دامنه
ثپت
انتقال
تمدید
.ir hot!
250,000ریال
1 سال
80,000ریال
1 سال
250,000ریال
1 سال
.co.ir
150,000ریال
1 سال
80,000ریال
1 سال
150,000ریال
1 سال
.net.ir
150,000ریال
1 سال
80,000ریال
1 سال
150,000ریال
1 سال
.org.ir
150,000ریال
1 سال
80,000ریال
1 سال
150,000ریال
1 سال
.ac.ir
150,000ریال
1 سال
80,000ریال
1 سال
150,000ریال
1 سال
.gov.ir
150,000ریال
1 سال
80,000ریال
1 سال
150,000ریال
1 سال
.id.ir
150,000ریال
1 سال
80,000ریال
1 سال
150,000ریال
1 سال
.sch.ir
150,000ریال
1 سال
80,000ریال
1 سال
150,000ریال
1 سال

لطفاً یک دسته از بالا را انتخاب کنید.

افزودن هاست

از بین پکیج ها متنوع هاست اختصاصی انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* برخی از دامنه های سطح بالا و دامنه های اخیراً تمدید شده را شامل نمی شود