میزبانی هاست لینوکس

میزبانی هاست لینوکس 44444444

کنترل پنل دایرکت ادمین

میزبانی هاست لینوکس نوع دلخواه عامل میزبانی برای افراد در زمینه طراحی وب است.
بسیاری از توسعه دهندگان برای مدیریت بستر میزبانی به Direct Admin اعتماد می کنند.
از ویژگی Direct Admin برای ساده سازی عملیات در بستر لینوکس استفاده می شود.
با Direct Admin به راحتی می توانید تمام کارهای توسعه خود را در یک مکان واحد مدیریت کنید رابط کاربری و مدیر میزبان وب می توانید وب سایت ها را منتشر کنید ، دامنه ها را مدیریت کنید ، حساب های ایمیل ایجاد کنید ، پرونده ها را ذخیره کنید و موارد دیگر.
گزینه های میزبانی لینوکس در همه جا وجود دارد ، بنابراین تشخیص بهترین ارائه دهنده مشکل است. بهترین گزینه میزبانی لینوکس به نیازهای خاص شما بستگی دارد. به عنوان مثال ، اگر فقط به پهنای باند کمی نیاز دارید ، می توانید یک ارائه دهنده ارزان قیمت را انتخاب کنید که دارای بسته های قابل تنظیم باشد.

اجاره فضای سرور

پلان های میزبانی هاست لینوکس

 

میزبانی هاست لینوکس 1
رایگان!

فضاي هاست50 مگابايت ترافيک ماهانه 500 مگابايت تعداد دامنه 1 عدد تعداد ساب دامنه 0 عدد تعداد ايمل 0 عدد تعداد پايگاه داده 1 عدد تعداد اف تی پی 0 عدد سيستم عامل لينوکسcentos 7 SSL رایگان کنترل پنل دايرکت ادمين سرور داخل ايران

میزبانی هاست لینوکس2
150,000ریال سالانه
فضاي هاست100 مگابايت
ترافيک ماهانه 1 گيگابايت
تعداد دامنه 1 عدد
تعداد ساب دامنه 1 عدد
تعداد ايمل 1 عدد
تعداد پايگاه داده 1 عدد
تعداد اف تی پی 1 عدد
سيستم عامل لينوکسcentos 7
SSL رایگان
کنترل پنل دايرکت ادمين
سرور داخل ايرانمیزبانی هاست لینوکس3
250,000ریال سالانه
فضاي هاست200 مگابايت
ترافيک ماهانه 2 گيگابايت
تعداد دامنه 1 عدد
تعداد ساب دامنه 2 عدد
تعداد ايمل 2 عدد
تعداد پايگاه داده 2 عدد
تعداد اف تی پی 2 عدد
سيستم عامل لينوکسcentos 7
SSL رایگان
کنترل پنل دايرکت ادمين
crmitسرور داخل ايرانمیزبانی هاست لینوکس4
450,000ریال سالانه
فضاي هاست400 مگابايت
ترافيک ماهانه 4 گيگابايت
تعداد دامنه 1 عدد
تعداد ساب دامنه 4 عدد
تعداد ايمل 4 عدد
تعداد پايگاه داده 4 عدد
تعداد اف تی پی 4 عدد
سيستم عامل لينوکسcentos 7
 رایگانSSL
کنترل پنل دايرکت ادمين
سرور داخل ايرانcrmitمیزبانی هاست لینوکس5
1,000,000ریال سالانه

فضاي هاست1 گيگابايت ترافيک ماهانه 10 گيگابايت تعداد دامنه2 عدد تعداد ساب دامنه 10 عدد تعداد ايمل 10 عدد تعداد پايگاه داده 10 عدد تعداد اف تی پی 10 عدد سيستم عامل لينوکسcentos 7 SSL رایگان کنترل پنل دايرکت ادمين crmitسرور داخل ايران

میزبانی هاست لینوکس6
1,500,000ریال سالانه
فضاي هاست2 گيگابايت
ترافيک ماهانه 20 گيگابايت
تعداد دامنه2 عدد
تعداد ساب دامنه 20 عدد
تعداد ايمل 20 عدد
تعداد پايگاه داده 20 عدد
تعداد اف تی پی 20 عدد
سيستم عامل لينوکسcentos 7
 SSLرایگان
کنترل پنل دايرکت ادمين
سرور داخل ايرانcrmitمیزبانی هاست لینوکس 7
2,500,000ریال سالانه
فضاي هاست4 گيگ
ترافيک ماهانه 40 گيگ
تعداد دامنه 2 عدد
تعداد ساب دامنه 40 عدد
تعداد ايمل 40 عدد
تعداد پايگاه داده 40 عدد
تعداد اف تی پی 40 عدد
سيستم عامل لينوکسcentos 7
SSL رایگان
کنترل پنل دايرکت ادمين
سرور داخل ايرانcrmitمیزبانی هاست لینوکس8
4,500,000ریال سالانه
فضاي هاست8 گيگابايت
ترافيک ماهانه 80 گيگابايت
تعداد دامنه 4 عدد
تعداد ساب دامنه 80 عدد
تعداد ايمل 80 عدد
تعداد پايگاه داده 80 عدد
تعداد اف تی پی 80 عدد
سيستم عامل لينوکسcentos 6
SSL رایگان
کنترل پنل دايرکت ادمين
سرور داخل ايرانمیزبانی هاست لینوکس9
8,500,000ریال سالانه
فضاي هاست20 گيگابايت
ترافيک ماهانه 200 گيگابايت
تعداد دامنه 2 عدد
تعداد ساب دامنه 200 عدد
تعداد ايمل 200 عدد
تعداد پايگاه داده 200 عدد
تعداد اف تی پی 200 عدد
سيستم عامل لينوکسcentos 7
SSL رایگان
کنترل پنل دايرکت ادمين
crmitسرور داخل ايرانسوالات متداول

هیچ نگرانی بابت این مواق؟

22

33