فعال سازی کاربر root در سیستم عامل ubuntu

از قبل می دانیم user ای که با آن سیستم عامل را نصب کرده ایم دسترسی sudo را دارد. جهت اطمینان در خط فرمان Terminal  (SSH)دستور  های زیر را به ترتیب وارد کنید. groups sudo su سپس رمز عبوری که در هنگام نصب سیستم ... بیشتر »

5th Jan 2024